Oct 31, 2007

เทคนิคสร้างชุดป้องกันระดับ Aramid/Shadowsteel ฉบับมือโปร


Aramid_Martial&Battle
เป้าหมายของนักสร้างของมือโปร คือการสร้างชุดระดับ Mithril ให้ได้ แต่กว่าจะไปถึงขั้นนั้นเราต้องเริ่มจากบันไดขั้นแรกเสียก่อน นั่นคือการสร้างของระดับ Aramid/Shadowsteel

การสร้างของระดับนี้ จะเรียกว่าเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำก็ว่าได้ เพราะเราจะไม่ได้กำไรจากการทำเลย ของที่ได้มาส่วนใหญ่จะทุบทิ้งเสียมากกว่า ถ้าโชคดีนั่นคือคุณอาจจะได้ทุนคืน หรือถ้ากำไร ก็ไม่ได้มากมายอะไร แต่เราก็จำเป็นต้องสร้างเพื่อเก็บ Exp ของการ Craft ให้สามารถขึ้นไปสร้างของระดับสูงๆได้

ในการผลิต Amourset, Martialset หรือ Battleset ก็ดี แต่ละประเภทจะมีของที่ให้เราสร้างทั้งหมด 4 ชิ้นคือ Helm, Boots, Gloves และ Suit ซึ่งของทั้ง 4 ชิ้นนี้ Exp การ Craft จะแยกกัน นั่นหมายความว่าถ้าเรา Craft Helm ได้ 100%ได้เมื่อไหร่ เราก็ต้องกลับไปเริ่มทำ Boots, Gloves และ Suit ให้ได้ 100% ด้วยเช่นกัน

เทคนิคการสร้างถุงมือ (Gloves): ใช้ได้ทั้ง Amourset, Martialset และ Battleset
1. ถุงมือชิ้นแรกที่เราสามารถสร้างได้ คือ Gloves of destruction ให้เรากดผลิตไปจนได้ Exp 10% หลังจากนั้นจะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนไปกด Gloves of Vampire หรือ Gloves of Guard ให้ได้ Exp 20% หรือเราจะกดผลิต of destruction ต่อไปก็ไม่เป็นไร เพราะในขั้น Aramid นี้ เราจะกดผลิตอะไรก็ยังไม่มีปัญหาเท่าใดนัก เนื่องจากวัตถุดิบทุกอย่าง เราซื้อจาก NPC เป็นหลักอยู่แล้ว และที่สำคัญ ของที่ผลิตได้ในช่วง 20% แรก ยังไงเสียเราก็ต้องทุบทิ้ง เนื่องจาก option ที่ผลิตได้เหล่านี้ไม่เป็นที่นิยม

2. เมื่อได้ Exp 20% แล้วให้เราเริ่มผลิต Gloves of Adept ได้เลย ให้ผลิตไปจนได้ Exp 60% ของที่ผลิตได้ช่วงนี้แนะนำว่าให้เก็บไว้ขายตั้งร้านเฉพาะ option Skill Exp per skill +3 และ +4 เท่านั้น ถ้าหากได้ +1 skill หรือ +2 skill ให้ทุบทิ้งได้เลย

3. เมื่อได้ Exp 60% ให้เตรียมของผลิต Gloves of Amp ได้เลย เราต้องกดผลิต of amp ไปจนกว่าจะได้ ไอเทม Gloves of Amp ที่มีรายละเอียด option ว่า Sword Skill Amp +2% เท่านั้น และไอเทมที่ได้จะต้องไม่มีบวก ตรงนี้สำคัญให้ดูดีๆ เพราะไอเทมนี้จะเป็นวัตถุดิบในการกดผลิต Proof เพื่อเลื่อนขั้นไปผลิตของระดับ Bluestin ถ้าได้ไอเทมนอกเหนือจาก Sword Skill Amp +2% ให้เราทุบทิ้งอีกเช่นกัน และควรจะทำไอเทม of amp ตัวนี้เก็บสำรองไว้สัก 3 ชิ้น เนื่องจากการกดผลิต Proof มีโอกาสล้มเหลว

4. เมื่อได้ไอเทม Sword Skill Amp +2% สัก 3 ชิ้น คราวนี้เราจะกลับมาผลิต Gloves of Adept อีกครั้ง และผลิตไปจนกระทั่งได้ Exp Craft 100%

5. ทันทีที่ได้ Exp 100% เราสามารถกดผลิตไอเทม Gloves of Proof ได้เลย ในที่นี้เราจะมีโอกาสกดเพียงแค่ 3 ครั้ง เนื่องจากเราสำรอง Gloves of Amp ไว้เพียงแค่ 3 ชิ้น ถ้าหากเราผลิต 3 ชิ้นแล้วล้มเหลวหมดเลย เราต้องกลับไปผลิต Gloves of Amp จนกว่าจะได้ option Sword Skill Amp +2% แล้วนำไอเทมชิ้นนั้นกลับมาผลิต Gloves of Proof ซึ่งตอนนี้เราจะไม่ได้ Exp Craft อีกแล้วเนื่องจาก Exp เต็ม 100% ไปแล้ว

เมื่อ กด item of Proof ติด ให้เราไปคุยกับ Yerte (Core Alchemist) ที่ Port Lux เพื่อรับเควสเลื่อนขั้น เมื่อคุยเสร็จ NPC จะให้การ์ดเรามาใบนึง ให้เรากดคลิกขวาเพื่อใช้ได้เลย จากนั้นถ้าเราเปิดหน้าต่าง Professional Craft ดูจะพบว่า gloves ระดับ Bluestin ที่เคยเป็นสีแดงตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้ว (บางอัน)

เทคนิคการสร้างรองเท้า(Boots): ใช้ได้ทั้ง Amourset, Martialset และ Battleset
1. เริ่มสร้างรองเท้าชิ้นแรกด้วย ออพชั่น Boots of Vampire จนกระทั่งได้ Exp 10% แล้วจะเปลี่ยนไปกด Boots of Guard หรือจะยังกด Boots of Vampire ต่อไปจนได้ Exp 20% เลยก็ได้ ของที่ผลิตได้ช่วงนี้ก็ให้ทุบทิ้งอีกเช่นกัน

2. เริ่มสร้าง Boots of Adept จนกระทั่งเก็บ Exp ได้ 60% เช่นกัน และให้เก็บไว้เฉพาะไอเทม +3 skill และ +4 skill

3. เริ่มสร้าง Boots of Amp ทำเช่นเดียวกับการสร้างถุงมือ ไอเทมที่เราต้องการคือ Boots of Amp (Sword Skill Amp +2%) และต้องเป็นไอเทมที่ไม่มีบวก และอย่าลืมสร้างสำรองไว้สัก 3 ชิ้นด้วย

4. กลับมาสร้าง Boots of Adept อีกครั้งจนเก็บ Exp ได้ 100%

5. ลงมือสร้าง Boots of Proof ได้ทันที ถ้าสร้างติดแล้วให้กลับไปคุยกับ Yerte (Core Alchemist) ที่ Port Lux เพื่อรับเควสเลื่อนขั้น เมื่อคุยเสร็จ NPC จะให้การ์ดเรามาใบนึง ให้เรากดคลิกขวาเพื่อใช้ได้เลย จากนั้นถ้าเราเปิดหน้าต่าง Professional Craft ดูจะพบว่า Boots ระดับ Bluestin ที่เคยเป็นสีแดงตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้ว (บางอัน)

เทคนิคการสร้างหมวก (Helm): ใช้ได้ทั้ง Amourset, Martialset และ Battleset
1. หมวกชิ้นแรกที่เราสามารถสร้างได้คือ Helm of Vampire เมื่อสร้างจนได้ Exp 10% แล้วเราสามารถเปลี่ยนไปสร้าง Helm of Guard หรือจะยังคงสร้าง Helm of Vampire ต่อไปจนได้ Exp 20%

2. สร้าง Helm of Adept จนเก็บ Exp ได้ 60%

3. สร้าง Helm of Amp (Sword Skill Amp +2%) สร้างให้ได้สัก 3 ชิ้นเหมือนเดิม

4. กลับไปสร้าง Helm of Adept จนเก็บ Exp ได้ 100%

5. สร้าง Helm of Proof เมื่อสำเร็จกลับไปคุยกับ Yerte (Core Alchemist) ที่ Port Lux เหมือนเดิม

เทคนิคการสร้างเสื้อ (Suit): ใช้ได้ทั้ง Amourset, Martialset และ Battleset
1. เสื้อชิ้นแรกที่สามารถสร้างได้ คือ Suit of Guard ให้กดสร้างไปจนเก็บ Exp ได้ 20%

2. สร้าง Suit of Adept จนเก็บ Exp ได้ 60%

3. สร้าง Suit of Amp (Sword Skill Amp +2%) สร้างให้ได้สัก 3 ชิ้นเหมือนเดิม

4. กลับไปสร้าง Suit of Adept จนเก็บ Exp ได้ 100%

5. สร้าง Suit of Proof เมื่อสำเร็จกลับไปคุยกับ Yerte (Core Alchemist) ที่ Port Lux เหมือนเดิม

รายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชุดป้องกันระดับ Aramid
วัตถุดิบผลิต Gloves ขั้น Aramid/Shadowsteel
วัตถุดิบผลิต Boots ขั้น Aramid/Shadowsteel
วัตถุดิบผลิต Helm ขั้น Aramid/Shadowsteel
วัตถุดิบผลิต Suit ขั้น Aramid/Shadowsteel

วัตถุดิบผลิต Suit ขั้น Aramid/Shadowsteel


Aramid Battlesuit
วัตถุดิบหลักของการผลิต Suit ขั้น Aramid/Shadowsteel
1. Aramid/Shadowsteel suit แบบไม่มีรู และไม่มีบวก ซึ่งหาได้จากมอนสเตอร์ หรือ สามารถซื้อได้จาก NPC Amour Shop ตามเมืองเกิด

ถ้าหากต้องการทำเสื้อ Martialset ให้ซื้อ Martialsuit ที่ Dessert Scream
ถ้าหากต้องการทำเสื้อ Battleset ให้ซื้อ Battlesuit ที่ Green Despair
ถ้าหากต้องการทำเสื้อ Amourset ให้ซื้อ Shadowsteel Amoursuit ที่ Bloody Ice

2. Shape Cartridge (Lv.1) สามารถซื้อได้จาก NPC Core Alchmist ทั้ง 3 เมืองเกิดคือ Dessert Scream, Green Despair และ Bloody Ice

ถ้าหากต้องการทำเสื้อ Martialset ให้ใช้ Shape Cartridge (Martial Set Lv.1)
ถ้าหากต้องการทำเสื้อ Battleset ให้ใช้ Shape Cartridge (Battle Set Lv.1)
ถ้าหากต้องการทำเสื้อ Amourset ให้ใช้ Shape Cartridge (Amour Set Lv.1)

3. Material Core (Aramid/Shadowsteel)
ถ้าหากต้องการทำเสื้อ Martialset และ Battleset ให้ใช้ Material Core (Aramid) ซึ่งได้จากการทุบหรือย่อยชุดป้องกันระดับ Aramid

ถ้าหากต้องการทำเสื้อ Shadowsteel Amourset ให้ใช้ Material Core (Shadowsteel) ซึ่งได้จากการทุบหรือย่อยชุดป้องกันและดาบ ระดับ Shadowsteel

4. Disc (Lv.1) สามารถซื้อได้จาก NPC Core Alchemist ที่ Port Lux
การผลิต Aramid/Shadowsteel boots ทุกออฟชั่นจะใช้วัตถุดิบ Aramid/Shadowsteel boots และ Shape Cartridge (Lv.1) อย่างละ 1 เท่ากันทั้งหมด ส่วน Material Core และ Disc จะใช้แตกต่างกันไปตาม Option ที่ต้องการ

การผลิต Aramid/Shadowsteel suit ทุกออฟชั่นจะใช้วัตถุดิบ Aramid/Shadowsteel suit และ Shape Cartridge (Lv.1) อย่างละ 1 เท่ากันทั้งหมด ส่วน Material Core และ Disc จะใช้แตกต่างกันไปตาม Option ที่ต้องการ

ส่วนผสมของการผลิต Suit ขั้น Aramid/Shadowsteel
Aramid/Shadowsteel suit of Will (Lv. 1 30%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 5 ชิ้น
Soul Disc Lv.1 5 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel suit of Restoration (Lv. 1 20%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 5 ชิ้น
Aqua Disc Lv.1 5 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel suit of Guard (Lv. 1 0%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 4 ชิ้น
Earth Disc Lv.1 4 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel suit of Luck (Lv. 1 40%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 6 ชิ้น
Holy Disc Lv.1 6 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel suit of Adept (Lv. 1 20%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 5 ชิ้น
Air Disc Lv.1 5 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel suit of Amp (Lv. 1 60%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 6 ชิ้น
Thunder Disc Lv.1 6 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel suit of Proof (Lv. 1 100%)
Aramid/Shadowsteel suit of Amp (Sword Skill Amp +2%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 8 ชิ้น
Earth Disc Lv.1 8 ชิ้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุดิบผลิต Gloves ขั้น Aramid/Shadowsteel
วัตถุดิบผลิต Boots ขั้น Aramid/Shadowsteel
วัตถุดิบผลิต Helm ขั้น Aramid/Shadowsteel

วัตถุดิบผลิต Helm ขั้น Aramid/Shadowsteel


Aramid Battlehelm
วัตถุดิบหลักของการผลิต Helm ขั้น Aramid/Shadowsteel
1. Aramid/Shadowsteel helm แบบไม่มีรู และไม่มีบวก ซึ่งหาได้จากมอนสเตอร์ หรือ สามารถซื้อได้จาก NPC Amour Shop ตามเมืองเกิด

ถ้าหากต้องการทำหมวก Martialset ให้ซื้อ Aramid Martialhelm ที่ Dessert Scream
ถ้าหากต้องการทำหมวก Battleset ให้ซื้อ Aramid Battlehelm ที่ Green Despair
ถ้าหากต้องการทำหมวก Amourset ให้ซื้อ Shadowsteel Amourhelm ที่ Bloody Ice

2. Shape Cartridge (Lv.1) สามารถซื้อได้จาก NPC Core Alchmist ทั้ง 3 เมืองเกิดคือ Dessert Scream, Green Despair และ Bloody Ice

ถ้าหากต้องการทำหมวก Martialset ให้ใช้ Shape Cartridge (Martial Set Lv.1)
ถ้าหากต้องการทำหมวก Battleset ให้ใช้ Shape Cartridge (Battle Set Lv.1)
ถ้าหากต้องการทำหมวก Amourset ให้ใช้ Shape Cartridge (Amour Set Lv.1)

3. Material Core (Aramid/Shadowsteel)
ถ้าหากต้องการทำหมวก Martialset และ Battleset ให้ใช้ Material Core (Aramid) ซึ่งได้จากการทุบหรือย่อยชุดป้องกันระดับ Aramid

ถ้าหากต้องการทำหมวก Amourset ให้ใช้ Material Core (Shadowsteel) ซึ่งได้จากการทุบหรือย่อยชุดป้องกันและดาบ ระดับ Shadowsteel

4. Disc (Lv.1) สามารถซื้อได้จาก NPC Core Alchemist ที่ Port Lux
การผลิต Aramid/Shadowsteel boots ทุกออฟชั่นจะใช้วัตถุดิบ Aramid/Shadowsteel boots และ Shape Cartridge (Lv.1) อย่างละ 1 เท่ากันทั้งหมด ส่วน Material Core และ Disc จะใช้แตกต่างกันไปตาม Option ที่ต้องการ


การผลิต Aramid/Shadowsteel helm ทุกออฟชั่นจะใช้วัตถุดิบ Aramid/Shadowsteel helm และ Shape Cartridge (Lv.1) อย่างละ 1 เท่ากันทั้งหมด ส่วน Material Core และ Disc จะใช้แตกต่างกันไปตาม Option ที่ต้องการ

ส่วนผสมของการผลิต Helm ขั้น Aramid/Shadowsteel

Aramid/Shadowsteel helm of Vampire (Lv. 1 0%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 4 ชิ้น
Bloody Disc Lv.1 4 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel helm of Guard (Lv. 1 10%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 4 ชิ้น
Earth Disc Lv.1 4 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel helm of Luck (Lv. 1 40%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 6 ชิ้น
Holy Disc Lv.1 6 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel helm of Deathblow (Lv. 1 60%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 6 ชิ้น
Dark Disc Lv.1 6 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel helm of Adept (Lv. 1 20%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 5 ชิ้น
Air Disc Lv.1 5 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel helm of Amp (Lv. 1 60%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 6 ชิ้น
Thunder Disc Lv.1 6 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel helm of Proof (Lv. 1 100%)
Aramid/Shadowsteel helm of Amp (Sword Skill Amp +2%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 8 ชิ้น
Earth Disc Lv.1 8 ชิ้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุดิบผลิต Gloves ขั้น Aramid/Shadowsteel
วัตถุดิบผลิต Boots ขั้น Aramid/Shadowsteel
วัตถุดิบผลิต Suit ขั้น Aramid/Shadowsteel

วัตถุดิบผลิต Boots ขั้น Aramid/Shadowsteel


Aramid Battle Boots
วัตถุดิบหลักของการผลิต Boots ขั้น (Aramid/Shadowsteel)
1. (Aramid/Shadowsteel) boots แบบไม่มีรู และไม่มีบวก ซึ่งหาได้จากมอนสเตอร์ หรือ สามารถซื้อได้จาก NPC Amour Shop ตามเมืองเกิด

ถ้าหากต้องการทำรองเท้า Martialset ให้ซื้อ Aramid Martialboots ที่ Dessert Scream
ถ้าหากต้องการทำรองเท้า Battleset ให้ซื้อ Aramid Battleboots ที่ Green Despair
ถ้าหากต้องการทำรองเท้า Amourset ให้ซื้อ Shadowsteel Amourboots ที่ Bloody Ice

2. Shape Cartridge (Lv.1) สามารถซื้อได้จาก NPC Core Alchmist ทั้ง 3 เมืองเกิดคือ Dessert Scream, Green Despair และ Bloody Ice

ถ้าหากต้องการทำรองเท้า Martialset ให้ใช้ Shape Cartridge (Martial Set Lv.1)
ถ้าหากต้องการทำรองเท้า Battleset ให้ใช้ Shape Cartridge (Battle Set Lv.1)
ถ้าหากต้องการทำรองเท้า Amourset ให้ใช้ Shape Cartridge (Amour Set Lv.1)

3. Material Core (Aramid/Shadowsteel)
ถ้าหากต้องการทำรองเท้า Martialset และ Battleset ให้ใช้ Material Core (Aramid) ซึ่งได้จากการทุบหรือย่อยชุดป้องกันระดับ Aramid

ถ้าหากต้องการทำรองเท้า Amourset ให้ใช้ Material Core (Shadowsteel) ซึ่งได้จากการทุบหรือย่อยชุดป้องกันและดาบ ระดับ Shadowsteel

4. Disc (Lv.1) สามารถซื้อได้จาก NPC Core Alchemist ที่ Port Lux
การผลิต Aramid/Shadowsteel boots ทุกออฟชั่นจะใช้วัตถุดิบ Aramid/Shadowsteel boots และ Shape Cartridge (Lv.1) อย่างละ 1 เท่ากันทั้งหมด ส่วน Material Core และ Disc จะใช้แตกต่างกันไปตาม Option ที่ต้องการ

ส่วนผสมของการผลิต Boots ขั้น (Aramid/Shadowsteel)

(Aramid/Shadowsteel) boots of Vampire (Lv. 1 0%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 4 ชิ้น
Bloody Disc Lv.1 4 ชิ้น

(Aramid/Shadowsteel) boots of Will (Lv. 1 30%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 5 ชิ้น
Soul Disc Lv.1 5 ชิ้น

(Aramid/Shadowsteel) boots of Restoration (Lv. 1 20%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 5 ชิ้น
Aqua Disc Lv.1 5 ชิ้น

(Aramid/Shadowsteel) boots of Guard (Lv. 1 10%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 4 ชิ้น
Earth Disc Lv.1 4 ชิ้น

(Aramid/Shadowsteel) boots of Luck (Lv. 1 40%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 6 ชิ้น
Holy Disc Lv.1 6 ชิ้น

(Aramid/Shadowsteel) boots of Adept (Lv. 1 20%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 5 ชิ้น
Air Disc Lv.1 5 ชิ้น

(Aramid/Shadowsteel) boots of Amp (Lv. 1 60%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 6 ชิ้น
Thunder Disc Lv.1 6 ชิ้น

(Aramid/Shadowsteel) boots of Proof (Lv. 1 100%)
(Aramid/Shadowsteel) boots of Amp (Sword Skill Amp +2%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 8 ชิ้น
Earth Disc Lv.1 8 ชิ้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุดิบผลิต Gloves ขั้น (Aramid/Shadowsteel)
วัตถุดิบผลิต Helm ขั้น (Aramid/Shadowsteel)
วัตถุดิบผลิต Suit ขั้น (Aramid/Shadowsteel)

วัตถุดิบผลิต Gloves ขั้น Aramid/Shadowsteel


Aramid Battlegloves
วัตถุดิบหลักของการผลิต Gloves ขั้น Aramid/Shadowsteel
1. Aramid /Shadowsteel gloves แบบไม่มีรู และไม่มีบวก ซึ่งหาได้จากมอนสเตอร์ หรือ สามารถซื้อได้จาก NPC Amour Shop ตามเมืองเกิด

ถ้าหากต้องการทำถุงมือ Martialset ให้ซื้อ Aramid Martialgloves ที่ Dessert Scream
ถ้าหากต้องการทำถุงมือ Battleset ให้ซื้อ Aramid Battlegloves ที่ Green Despair
ถ้าหากต้องการทำถุงมือ Amourset ให้ซื้อ Shadowsteel Amourgloves ที่ Bloody Ice

2. Shape Cartridge (Lv.1) สามารถซื้อได้จาก NPC Core Alchmist ทั้ง 3 เมืองเกิดคือ Dessert Scream, Green Despair และ Bloody Ice

ถ้าหากต้องการทำถุงมือ Martialset ให้ใช้ Shape Cartridge (Martial Set Lv.1)
ถ้าหากต้องการทำถุงมือ Battleset ให้ใช้ Shape Cartridge (Battle Set Lv.1)
ถ้าหากต้องการทำถุงมือ Amourset ให้ใช้ Shape Cartridge (Amour Set Lv.1)

3. Material Core (Aramid/Shadowsteel)
ถ้าหากต้องการทำถุงมือ Martialset และ Battleset ให้ใช้ Material Core (Aramid) ซึ่งได้จากการทุบหรือย่อยชุดป้องกันระดับ Aramid

ถ้าหากต้องการทำถุงมือ Shadowsteel Amourset ให้ใช้ Material Core (Shadowsteel) ซึ่งได้จากการทุบหรือย่อยชุดป้องกันและดาบ ระดับ Shadowsteel

4. Disc (Lv.1) สามารถซื้อได้จาก NPC Core Alchemist ที่ Port Lux

การผลิต Aramid/Shadowsteel gloves ทุกออฟชั่นจะใช้วัตถุดิบ Aramid/Shadowsteel gloves และ Shape Cartridge (Lv.1) อย่างละ 1 เท่ากันทั้งหมด ส่วน Material Core และ Disc จะใช้แตกต่างกันไปตาม Option ที่ต้องการ

ส่วนผสมของการผลิต Gloves ขั้น Aramid

Aramid/Shadowsteel gloves of Vampire (Lv. 1 10%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 4 ชิ้น
Bloody Disc Lv.1 4 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel gloves of Restoration (Lv. 1 20%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 5 ชิ้น
Aqua Disc Lv.1 5 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel gloves of Destruction (Lv. 1 0%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 4 ชิ้น
Flame Disc Lv.1 4 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel gloves of Guard (Lv. 1 10%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 4 ชิ้น
Earth Disc Lv.1 4 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel gloves of Luck (Lv. 1 40%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 6 ชิ้น
Holy Disc Lv.1 6 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel gloves of Adept (Lv. 1 20%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 5 ชิ้น
Air Disc Lv.1 5 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel gloves of Amp (Lv. 1 60%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 6 ชิ้น
Thunder Disc Lv.1 6 ชิ้น

Aramid/Shadowsteel gloves of Proof (Lv. 1 100%)
Aramid gloves of Amp (Sword Skill Amp +2%)
Material Core (Aramid/Shadowsteel) 8 ชิ้น
Earth Disc Lv.1 8 ชิ้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุดิบผลิต Boots ขั้น Aramid/Shadowsteel
วัตถุดิบผลิต Helm ขั้น Aramid/Shadowsteel
วัตถุดิบผลิต Suit ขั้น Aramid/Shadowsteel

รายละเอียดของ Option ใน Professional Craft


Professional Craft Option
ก่อนจะเริ่มลงมือสร้างไอเทม เราจำเป็นต้องทราบเสียก่อนว่า ชื่อของ Option แต่ละแบบ จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้อย่างไรบ้าง นี่คือรายละเอียดและชื่อ Option ทั้งหมดที่ได้จาก Professional Craft

of Destruction
เพิ่ม Hit Rate, เพิ่ม Attack, เพิ่ม Magic, เพิ่ม Min Damage

of Deathblow
เพิ่ม Critical Damage, เพิ่ม Critical Rate

of Luck
เพิ่มจำนวนเงินที่ดรอป จากมอนสเตอร์, เพิ่มอัตราการดรอบของไอเทม 1 slot, เพิ่มอัตราการดรอปไอเทม 2 slot

of Adept
เพิ่ม Exp Skill

of Amp
เพิ่ม Sword Skill Amp, เพิ่ม Magic Skill Amp

of Vampire
เพิ่ม Max HP Steal Per Hit, เพิ่ม Max MP Steal Per Hit, HP Steal (เปอร์เซ็นต์), MP Steal (เปอร์เซ็นต์)

of Restoration
HP Auto Heal, MP Auto Heal

of Guard
เพิ่ม Defense Rate, เพิ่ม Defense

of Will
เพิ่ม Max HP, เพิ่ม Max MP

Oct 30, 2007

Professional Craft หนทางสู่ความรวย จริงหรือ?


Professional Craft1
ระบบ Professional Craft ในเกมส์ Cabal นั้นสามารถช่วยให้คุณสร้างอาวุธและชุดป้องกันได้ โดย item ที่สร้างขึ้นมานั้นจะมี option เสริมต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของคุณ

เมื่อคุณเลเวลถึง 50 และผ่านการทำเควส map code ของ port lux แล้ว คุณจะสามารถเดินทางไป port lux เพื่อไปคุยกับ NPC Yerte (Core Alchermist)เมื่อคุณรับเควสจาก NPC แล้วก็ให้ไปปฏิบัติภารกิจให้เสร็จ สุดท้ายคุณจะต้องกลับมาคุยกับ NPC Yerte อีกครั้งเพื่อปิดเควส แต่ก่อนปิดเควส NPC จะให้เราเลือก C.A. Transmuter หรือเครื่องแปรสภาพวัตุดิบ ซึ่งเจ้า C.A. Transmuter นี้จะมีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่

1. C.A. Transmuter Sword: สามารถผลิตดาบได้ 4 ประเภท คือ Katana (อาวุธของ Blader และ Force Blader), Blade (อาวุธของ Blader และ Force Shielder), Great Sword (อาวุธของ Worrior สาย Str) และ Daikatana (อาวุธของ Worrior สาย Dex)

2. C.A. Transmuter Amourset: สามารถผลิตชุดป้องกันของอาชีพ Worrior และ Force Shielder ได้ 4 ชิ้น คือ Helm, Boot, Glove และ Suit

3. C.A. Transmuter Battleset: สามารถผลิตชุดป้องกันของอาชีพ Force Archer และ Force Blader ได้ 4 ชิ้นคือ Helm, Boot, Glove และ Suit

4. C.A. Transmuter Martialset: สามารถผลิตชุดป้องกันของอาชีพ Wizard และ Blader ได้ 4 ชิ้นคือ Helm, Boot, Glove และ Suit

5. C.A. Transmuter Artifact: สามารถผลิตอาวุธเวทย์และเครื่องประดับได้ทั้งหมด 4 ประเภท คือ Orb (อาวุธของ Wizard และ Force Blader), Crystal (อาวุธของ Force Archer และ Force Shielder), Ring, Amulet

คุณสามารถเลือกได้เพียง 1 ประเภทจากทั้งหมด 5 ประเภทนี้ และเมื่อคุณตัดสินใจเลือกไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง และการเลือกนี้จะมีผลแค่การสร้างของเท่านั้น ส่วนการทุบของ หรือแปรสภาพวัตถุดิบ ไม่ว่าเราจะเลือกประเภทไหนไปก็สามารถทุบได้เหมือนกัน

คำถามยอดฮิต "จะเลือกสร้างของชนิดไหนดี?"

ถ้าหากคุณหมายมั่นปั้นมือแล้วว่าจะต้องเป็นนัก craft มือโปรแน่ๆ (สร้างของระดับสูงๆตั้งแต่ Osmium ไปจนถึง Mithril)ก็ควรจะเลือกสร้างของที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่นถ้าคุณเล่นอาชีพ Wizard ซึ่งที่คุณควรจะสร้างก็คือ Martialset และ Artifact แต่ก็ไม่ผิดถ้าหากคุณอยากจะสร้าง Sword หรือ Battleset (เพียงแต่คุณจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก item ที่คุณสร้าง)

สำหรับคนที่คิดไว้แล้วว่าคงไม่ได้สร้าง item แน่นอน ก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก เพราะประโยชน์ที่คุณได้จาก Professional Craft System นี้ก็แค่เครื่องทุบของ หรือ C.A. Transmuter เท่านั้น นั่นก็เพราะถ้าเราต้องการเก็บเลเวลนานๆ โดยไม่ต้องกลับเมืองบ่อยๆ เจ้าเครื่องนี้จะสามารถช่วยคุณย่อยวัตถุดิบให้เป็นชิ้นเล็กๆได้ และวัตถุดิบเหล่านั้นยังนำมาขายให้กับนัก Craft มือโปรได้ในราคาที่ไม่ต่างจากการขาย item โยนร้านสักเท่าใดนัก

Craft Item แล้วรวยจริงหรือ?
Professional Craft2
ฝากไว้สักนิดสำหรับคนที่คิดจะสร้าง item ขาย การสร้าง item ระดับต่ำๆนั้น วัตถุดิบสามารถหาซื้อจาก NPC ได้ แต่ถ้าเป็นระดับสูงๆ ขึ้นไป วัตถุดิบที่ใช้สร้าง จะ drop จากมอนส์เตอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งแน่นอนราคาวัตถุดิบเหล่านั้นต้องมีราคาถูกบ้าง แพงบ้าง ไปตามกลไกตลาด เพราะฉะนั้นคุณควรจะมีเงินทุนสำรองไว้เยอะสักหน่อย เพราะ item บางชิ้นคุณอาจจะต้อง Craft ทิ้ง เพื่อเก็บ exp craft เท่านั้น ถ้าหากไม่ใช่ของที่นิยมใช้ คุณก็ไม่สามารถขายได้แน่นอน และที่สำคัญถ้าหากคุณไม่ได้มีเวลาตั้งร้านบ่อยๆ เงินทุนของคุณก็จะไปจมอยู่กับ item เหล่านั้น ไม่สามารถเอาเงินทุนมาหมุนเวียนซื้อของเพื่อผลิตขั้นต่อๆไปได้

ถ้าหากคุณคิดว่าคุณมีเงินทุนสำหรับมากพอ และมีเวลาตั้งร้านได้บ่อยๆ การสร้าง item ขาย สามารถทำเงินให้กับคุณได้อย่างแน่นอน ด้วยเงินลงทุนเพียง 50M คุณอาจจะมีเงินมากถึง 500M ในเวลาไม่นาน

สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับนัก Craft มือโปร คือ "ดวง" เพราะการขึ้น Craft item ระดับสูงๆนั้น ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆ ยิ่งถ้าหากต้องการสร้างของระดับตั้งแต่ Osmium หรือ Aqua เป็นต้นไป กว่าคุณจะสร้างของเพื่อ Proof ขึ้นไปได้นั้น สิ่งที่คุณต้องมีนอกจากทุนที่หนาพอแล้ว ดวง คือปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งทีเดียว บางคนเสียเงินแค่ 10M ก็ทำได้แล้ว แต่บางคนหมดเงินไปเป็น 100M คุณก็ยังไม่สามารถทำของระดับ Osmium ได้สักชิ้นเดียว

หมายเหตุ:
1. การสร้าง item ระดับสูงๆ คุณจะเสีย Honor Point ในการสร้างด้วย แต่ถ้าหากตัวละครเรามี Honor Point ต่ำกว่า rank 1 เราสามารถซื้อ Honor Point จาก NPC ได้ ที่ Port Lux ได้ในราคา 100,000 Alz ต่อ 2000 Honor Point เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มี Honor Point ในการสร้างของระดับสูงๆ

2. Exp ที่ได้จากการสร้าง item จะสุ่มตั้งแต่ 0.1%-3%

ชุดบวกสกิลมี limit จริงหรือ?


จากที่อ่านบอร์ดมาหลายๆบอร์ด เริ่มมีคนสงสัยกันแล้วว่า จำเป็นหรือไม่ที่เราต้องหาชุดและอาวุธ บวก 4 สกิลมาใส่ทั้งตัว และหลายคนก็กำลังพยายามทดสอบว่า ชุดบวกสกิลนี้มี limit หรือไม่ ถ้ามี แล้ว limit มันอยู่ที่เท่าไหร่ละ

ผู้เขียนเองก็เป็นคนนึงที่ได้ลองทดสอบดู และนี่คือผลการทดสอบ

ข้อมูลตัวละครที่ทดสอบ

อาชีพ: Force Blader Lv. 45
Rank: A.Expert (Sword)
สกิลที่ใช้ทดสอบ: Force Slash Lv.9 (สกิลระดับ App.)
อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ:
1. Aramid Battle Set +4 Skill (Suit, Glove, Boot,Helm)รวมทั้งหมด 16 สกิล
2. อาวุธระดับ Shadowsteel +4 Skill & Citrine Orb +4 Skill รวมทั้งหมด 8 สกิล
3. เครื่องประดับ of Adept แหวนและสร้อย รวมทั้งหมด 8 สกิล
4. Board +4 Skill รวมทั้งหมด 4 สกิล

ผลการทดสอบ
ทดสอบครั้งที่ 1: ไม่ใส่ชุดและอาวุธบวกสกิลเลย ใช้เวลายิงหุ่นฟางทั้งหมด 1 ชั่วโมง 20 นาที ต่อสกิล 1 หลอด
ทดสอบครั้งที่ 2: ใส่ชุดและอาวุธบวกสกิลทั้งตัว รวม 36 สกิล ใช้เวลายิงหุ่นฟางทั้งหมด 15 นาที ต่อสกิล 1 หลอด
ทดสอบครั้งที่ 3: ถอดเครื่องประดับแหวนและสร้อยออก รวมสกิลทั้งหมด 28 สกิล ใช้เวลายิงหุ่นฟางทั้งหมด 15 นาที ต่อสกิล 1 หลอด
ทดสอบครั้งที่ 4: ถอดบอร์ดบวกสกิลออก รวมสกิลทั้งหมด 24 สกิล ใช้เวลายิงหุ่นฟางทั้งหมด 15 นาทีต่อสกิล 1 หลอด
ทดสอบครั้งที่ 5: ถอด Aramid Battleglove ออก รวมสกิลทั้งหมด 20 สกิล ใช้เวลายิงหุ่นฟาง 17 นาทีต่อสกิล 1 หลอด

สรุปผลการทดสอบ จะเห็นว่า การใส่ชุดบวกสกิล ช่วยทำให้เราเก็บสกิลได้ไวขึ้นจริงๆ และชุดบวกสกิลใส่แค่ 24 สกิลก็เพียงพอแล้วสำหรับสกิล rank นี้

ด้วยความที่ผู้เขียนไม่แน่ใจว่า limit ของชุดบวกสกิลนั้นจะมีผลกับระดับสกิลที่ใช้ยิงหุ่นหรือไม่ ผู้เขียนจึงเริ่มการทดสอบการยิงหุ่นฟางอีกครั้งด้วยสกิล Force Assualt Lv.9 ซึ่งเป็นสกิลระดับ Expert (สกิลอยุ่คนละขั้นกันแต่ที่ Lv.9 ระยะเวลาร่ายและดีเลย์เท่ากัน)

ผลการทดสอบ
ทดสอบครั้งที่ 1: ใส่ชุดและอาวุธบวกสกิลทั้งตัว รวม 36 สกิล ใช้เวลายิงหุ่นฟางทั้งหมด 16 นาที ต่อสกิล 1 หลอด
ทดสอบครั้งที่ 2: ถอดเครื่องประดับแหวน,สร้อย และบอร์ด ออก รวมสกิลทั้งหมด 24 สกิล ใช้เวลายิงหุ่นฟางทั้งหมด 16 นาที ต่อสกิล 1 หลอด
ทดสอบครั้งที่ 3: ถอด Aramid Battleglove ออก รวมสกิลทั้งหมด 20 สกิล ใช้เวลายิงหุ่นฟางทั้งหมด 16 นาทีต่อสกิล 1 หลอด

สรุปผลการทดสอบ จะเห็นว่าเวลาคลาดเคลื่อนกันเพียงแค่ 1-2 นาที ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการยิง miss จึงทำให้เวลาคลาดเคลื่อนไป ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริง จะเห็นได้ว่า การเก็บสกิลขั้น A.Expert นี้ เราไม่จำเป็นต้องใส่ชุด +4 สกิลทั้งตัว เพียงแค่หาอาวุธและชุดป้องกันบวกสกิลรวมๆกันแล้วให้ได้ 20-24 สกิลก็เพียงพอแล้ว

โอกาสหน้าผู้เขียนจะลองทดสอบกับตัวละครเลเวลสูง และสกิลระดับสูงกว่ากว่านี้ เพื่อดูว่าแต่ละ rank มี limit สกิลเท่ากันหรือเปล่า

วิธียิงหุ่นฟาง โดยไม่ต้องใช้เหรียญยัดแป้นคีย์บอร์ด


skill with strawman
เทคนิคนี้ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านบอร์ดเป็นประจำอยู่แล้วคิดว่าคงจะทราบกันดีอยู่แล้ว เอาเป็นว่าผู้เขียนจะเขียนทิ้งไว้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบ หรือเพิ่งเริ่มเล่นคาบาลใหม่ๆ

ขั้นตอนการเซต

1. เข้าเกมส์คาบาลตามปกติ แต่ให้เปลี่ยนเป็น window mode โดยกด Alt+Enter (หรือจะติ๊กถูกที่ช่อง window mode ก่อนที่จะกด "เริ่ม" เกมส์คาบาล
2. เลือกใช้สกิลที่ร่ายไวและดีเลย์น้อยที่สุดในการใช้ยิงหุ่น 1 สกิล
3. กดยิงหุ่น 1 ค้าง แล้วกดค้างที่สกิลไว้
4. คลิกเมาส์ไปตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ในเกมส์ (คลิกที่บาร์สีน้ำเงิน ของ window ก็ได้)
5. คลิกเมาส์กลับไปที่เกมส์ ที่นี้ตัวละครเราจะใช้สกิลเองโดยอัตโนมัติ (ต้องเปิดหน้าจอเกมส์ทิ้งไว้เท่านั้น ถ้าเราสลับไปเปิดเวปหรือโปรแกรมอื่น ตัวละครจะไม่ยิงหุ่น และให้ระวัง screen saver ของเครื่องด้วย)

หมายเหตุ: การเก็บสกิลกับหุ่นฟางจะเก็บได้แค่ 30% แรกของ rank เท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเราอัพ rank ปุ๊บ เราสามารถปล่อยตัวละครยิงหุ่นฟางได้ทันที

วิธีคำนวณ จำนวนสกิลที่เราเก็บได้กับหุ่น ให้เราเอาจำนวนเต็มของสกิล rank นั้นๆ คูณกับ 0.30 ได้ผลลัพธ์ออกมาถ้าเหลือเศษ 1-4 ให้ปัดลง ถ้าเหลือเศษ 5-9 ให้ปัดขึ้น
สมมติสกิลขั้น Apprentice เต็ม 22 สกิล ให้เราเอา 22*0.30 = 6.6 ในที่นี้เราจะยิ่งหุ่นฟางได้ 7 สกิล
Expert เต็ม 45 สกิล ให้เราเอา 45*0.30 = 13.5 ในที่นี้เราจะยิ่งหุ่นฟางได้ 14 สกิล

มาดูกัน Tasker ช่วยคุณเก็บสกิลได้อย่างไร


ถ้าเอ่ยชื่อโปรแกรม Tasker หลายๆคนอาจจะไม่รู้จัก และไม่ได้สนใจอะไร แต่ถ้าจะบอกว่าโปรแกรมนี้สามารถช่วยคุณเก็บเลเวลสกิลได้ ตอนที่คุณอยากพักผ่อน อยากไปอ่านหนังสือสอบละ คราวนี้แฟนคาบาลอย่างเราๆ คงต้องหูผึ่งกันแล้วละค่ะ

จริงๆแล้วโปรแกรม Tasker ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยเล่น ที่ทางทีมงานคาบาลได้ประกาศออกมาแล้วว่า มันคือการทำผิดกฏของเกมส์ แต่ส่วนตัวแล้วผู้เขียนรู้สึกว่าโปรแกรมนี้ไม่ได้ส่งผลร้ายแรงอะไรกับตัวเกมส์ เพราะเราไม่ได้ไปบอทหาของ หรือเก็บเลเวลตัวละคร จนทำให้สมดุลย์ของเกมส์เสียไป (เลเวลสกิลสูงๆ จะทำให้สู้กับมอนสเตอร์ได้สนุกขึ้น ถือว่าเป็นการเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมส์) แต่สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบใจ หรือคัดค้านอยู่ในใจ ก็เอาเป็นว่าข้ามหัวข้อนี้ไปละกันค่ะ

สำหรับตัวโปรแกรม ทางเราจะไม่เผยแพร่นะคะ เอาเป็นว่าไปเสาะหากันเอาเอง หลังจาก install ตัวโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เราก็ดับเบิลคลิก เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยค่ะ นี่ค่ะ หน้าตาของเจ้า Tasker

Tasker1
วิธีเซต

1. Playback speed = normal (ใช้ default เลยค่ะ)
2. ติ๊กถูก ตรง Continuous
3. จากนั้นไปที่ Tab Keyboard

tasker2
4. วางเมาส์ไปที่ช่อง Key จากนั้นให้กดที่แป้นคีย์บอร์ดว่าเราต้องการใช้คีย์ลัดตัวใด สมมติใช้ F10 เราก็กดไปที่ F10
5. ตรง Action ให้เลือก Start recording
6. คลิกตรง Add maping ปุ่ม + สีเขียว
7. วนขึ้นไปทำตามขั้นตอนที่ 4-6 อีกครั้งแต่ให้เปลี่ยนปุ่มกดคีย์ลัด และ Action ให้เลือก Stop recording และ Playback ตามลำดับ (ในที่นี้ผู้เขียนใช้ F11 สำหรับ Stop recording และ F12 สำหรับ Playback)
**แนะนำว่าอย่าใช้ปุ่มเดียวกับปุ่มที่ใช้ในเกมส์ เช่น F1-F4 เป็นปุ่มเรียกช่องสกิลในเกมส์ เพราะฉะนั้นให้เลี่ยงใช้ ถ้าจะใช้ควรใช้คู่กับปุ่ม Ctrl หรือ Alt**
8. เข้าเกมส์คาบาลตามปกติ แล้วเตรียม short cut ใส่สกิล dash และ fade step ไว้
9. เปิดโปรแกรม tasker ขึ้นมา
10. กดปุ่มคีย์ลัดเพื่อเริ่มการบันทึก (ในที่นี้คือ F10)
11. ใช้เมาส์คลิกขวาที่ช่องสกิล dash และ fade step (ขั้นตอนนี้พยายามทำให้ไวเข้าไว้ เพราะไวกว่าแม้เพียงเสี้ยววินาที ก็ทำให้เก็บสกิลไวขึ้นได้)
12. เมื่อคลิกสกิลทั้งสองสกิลเสร็จแล้ว ให้รีบกดปุ่มเพื่อหยุดการบันทึก (ในที่นี้คือปุ่ม F11)
13. จากนั้นคลิกปุ่ม Playback (ในที่นี้คือปุ่ม F12)
14. ถ้าคิดว่าพอใจกับความเร็วที่เรากด Ctrl+Alt+Delete เพื่อหยุดโปรแกรม
15. กลับมาที่หน้าต่าง Tasker เพื่อ save file ไว้
16. เมื่อ save file เสร็จ เราก็กลับมาที่เกมส์ จากนั้นก็กด F12 ได้เลยค่ะ โปรแกรมจะเริ่มทำงานตามที่เราบันทึกไว้
17. ระวังไว้นิดนึงนะคะ โปรแกรม Tasker เนี้ย จะบันทึกการกดปุ่มของเรา เรียกได้ว่า ทุกสเกลของหน้าจอเลยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเผลอไปขยับหน้าจอเกมส์ ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเพียงนิดเดียว โปรแกรมก็จะกดไม่โดนปุ่ม dash กับ fade step ค่ะ หรือเพียงแค่เปลี่ยนขนาดหน้าจอเล่นเกมส์ก็เหมือนกัน โปรแกรมจะจำตำแหน่งที่อยู่บนหน้าจอ ไม่ได้จำสกิลที่เรากดในเกมส์นะคะ

หมายเหตุ: ถ้าเราเปิดใช้โปรแกรม Tasker จะส่งผลให้เราไม่สามารถใช้เครื่องคอมทำงานได้เลย เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดแล้วละค่ะว่าคุ้มกันไหม กับการเปิดใช้คอมทั้งวันทั้งคืนเพื่อเก็บสกิล (เลเวลไม่ได้ ของไม่ได้ แถมสกิล dash และ fade step ยังได้ exp สกิลน้อยมาก) สกิล dash และ fade step นี้จะเก็บได้เฉพาะสกิลของสายดาบเท่านั้น ถ้าหากเราต้องการ dash และ fade step เพื่อเก็บสกิลของสายเวทย์เราควรไปเรียนสกิล Change Force (Sword to magic)นั่นหมายความว่าเราต้องมี สกิลสายใดสายหนึ่งอยู่ในขั้น expert แล้ว

ปล. แนะนำให้เปิดใช้โปรแกรมในพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้นนะคะ เช่น dungeon ทีไม่จับเวลา หรือเวลาเข้าพบ npc เช่น captain mark เพราะถ้าไปเปิดใช้ตามแมพต่างๆ อาจโดนแบนได้

Oct 27, 2007

CABAL Online Features


CABAL Online is Returning to the Game’s Original Intention
It is so obvious that Game system is getting more complicated.
Since MMORPGs have introduced a vast amount of subject matters and unique features to keep the users interested through out the game, it takes time and effort to get used to the controls features. This requires long periods of game play which can be tedious.

An MMORPG is a service so it should be easy and convenient.
The game system must be easy and convenient which means that moving from one place to another and searching for suitable hunting areas and shops should be the simplest task available.

Easy means direct and convenient and should not be tedious.

CABAL Online is built for new users and other MMORPG users will be easily able to adapt to our game system and it does not require long periods of game play.

“CABAL Online is returning to the game’s original intention.”

CABAL Online Will Make You a Hero
As everyone knows a game should be exciting and interesting and that means MMORPG as well.

Well built battle/skill systems, clear quest systems and spectacular battle moves are the basic contents of an interesting game as well as fabulous 3D graphics and a high level of animation which bear a close resemblance to the real world.

Even though it was difficult to achieve, the end result for the user is worth it.Within the game environment you should be the hero.

After solving puzzles, tricks, traps,and beating tough bosses, you should feel fulfilment and delight. After all that look for new adventures and challenges. But the online gaming world means there are endless stories and infinite competitions. You become the hero and it is not easy to feel moved by the game. But,
CABAL Online will make you a hero; we will give you your very own story.

CABAL Online Combines Experience and Technology
An online game is a combination of a large number of internet/Network technologies.

Many MMORPGs are getting exported to other countries. It is not awkward to call our country the leader of game industry. Our level of online game development is well recognized over the world.

An online game is a piece of software,ESTsoft has been developing software for over 10 years. ESTsoft is a company that make you feel good. We will show you the game that combines technologies and experience.

CABAL Online Will Take You One Step Closer With Brand New Ideas
In a monotonous world, a fresh new idea means an advantage. Therefore we have received a lot of interest and have made you reconsider us but it wouldn't be as good if we gave away too much information at the beginning and didn't keep introducing new ideas.

We will be just one step in front of the others.

First impressions are very common but as time passes it quickly becomes of interest.You have looked at it at least once but the more you look at it, the more interested in it you become. At the start it seems very familiar but as you get more involved in the game, you become aware of the different battle and skill systems. It starts out simple but as you play you begin to develop an interest in the quest system.We are waiting for you with many other familiar and new ideas for the Game.

CABAL Online will take step closer to you with brand new ideas

Source: http://www.cabalonline.com/

Oct 26, 2007

6 Cabal Job


Warrior สุดยอดนักรบระยะประชิด ผู้มีพลังในการโจมตีที่ทรงพลัง
พวกเขาคือผู้สืบทอดของ การควบคุมพลังยุคแรก และพวกเขาใช้พลังในการเพิ่มความสามารถของร่างกายให้สูงขึ้น โดยรูปแบบที่สมบูรณ์ พวกเขาให้ความสำคัญกับพลังมากกว่าเทคนิค และสกิล ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการความแข็งแกร่งมากกว่าชุดเกราะเช่น Armorsuit Set จากทวีป Midreth

การฝึกของพวกเขาเน้นในเรื่องความแข็งแกร่งทางร่างกาย ดังนั้น พวกเขาจึงไม่ต้องการที่จะปรับปรุงความสามารถในด้านของพลังของเวทย์มนต์ (Intelligence)

ค่า Stat ที่แนะนำ
Great Sword STR 9, INT 1, DEX 2
Daikatana STR 8, INT 1, DEX 3

Blader นักดาบผู้มีท่วงท่าแห่งความตาย นักสู้ผู้ใช้ดาบสองมือที่ว่องไว
พวกเขาคือผู้สืบทอดของ การควบคุมพลังยุคกลาง ตามที่มีบันทึกไว้ใน Sage Tower ความสามารถของพวกเขานั้นพัฒนามาจากศิลปะการต่อสู้ทางตะวันออก ซึ่งเน้นในเรื่องความรวดเร็ว พวกเขาจึงชอบใช้เกราะอ่อนแบบ Martialsuit Set ที่มาจากทวีป Huan ในตอนใต้

ค่า Stat ที่แนะนำ
Katana STR 5, INT 1, DEX 6
Blade STR 6, INT 1, DEX 5

Wizard เจ้าแห่งการทำลายล้าง ผู้ควบคุมพลังเวทย์อันไร้เทียมทาน
พวกเขาคือผู้สืบทอดของ การควบคุมพลังยุคสุดท้าย ซึ่งเป็นมรดกที่ได้รับจากทาง Sage Tower และพวกเขาแสดงให้เห็นถึงพลังเวทย์ที่บริสุทธิ์ เมื่อก่อนนั้น พวกเขาใช้ไม้เท้าเพื่อเพิ่มพลังงาน แต่หลังจากที่มีการปรับปรุงระบบ Core Technology ขึ้นมาใหม่ ความรู้ที่สะสมมาจากอดีต พวกเขาจึงได้สร้างสรรค์สิ่งที่ให้พลังงานได้ดีกว่าที่เรียกว่า Orb ที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งสองมือ สำหรับชุดเกราะนั้น พวกเขาใช้ชุดที่บางเช่นชุด Martialsuit Set

ค่า stat ที่แนะนำ
Orb STR 1, INT 9, DEX 2

Force Archer มือสังหารที่แม่นยำ กระสุนที่ตัดได้แม้กระทั่งสายลม
พวกเขากำเนิดขึ้นจากกลุ่มของ Wizard และพวกเขาได้พัฒนาแนวทางที่หลากหลายในการใช้พลังในการโจมตีระยะไกล พวกเขาใช้ Crystal เป็นอาวุธหลัง และใช้ Astral Bows ในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างพลังของตัวผู้ใช้และ Crystal เพื่อที่จะควบคุมพลังงานให้ได้ผลมากที่สุด พวกเขาต้องการความแข็งแกร่ง และความเร็วในการใช้พลังงานในการต่อสู้ ดังนั้นพวกเขาจึงใช้เกราะแบบ Battlesuit Set ของทวีป Pastur

ค่า stat ที่แนะนำ
Crystal STR 2, INT 6, DEX 4

Force Shidelder นักรบผู้จงรักภักดี ผู้ซึ่งใช้พลังในการปกป้องผู้อื่น
ใช้โล่และดาบเพื่อที่จะโจมตี และป้องกันได้ในคราวเดียวกัน รูปแบบการต่อสู้เฉพาะตัวนำมาซึ่งแนวทางการต่อสู้มากมาย พวกเขาใช้ Crystal ที่มือซ้ายเพื่อใช้เรียก Astral Shield ขึ้นมาและใช้ดาบที่มือขวาในการโจมตี เนื่องจากพวกเขานั้นสามารถสวมใส่ Astral Shield ได้ พวกเขาจึงมีพลังป้องกันที่สูงที่สุดในรูปแบบการต่อสู้ทั้งหมด พวกเขาเชี่ยวชาญในด้านการป้องกัน และมีสกิลสนับสนุน มากกว่าที่จะใช้รูปแบบการต่อสู้ที่ดุดัน ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการความแข็งแกร่งและเกราะที่เชื่อถือได้อย่างArmoursuit Set

ค่า stat ที่แนะนำ
Blade STR 5, INT 4, DEX 3

Force Blader นักดาบสายเวทย์ ผู้ใช้ดาบที่ลุกไหม้ด้วยพลังไร้พ่าย
Force Blader คือผู้สืบทอดคนสุดท้ายของการควบคุมพลัง และความสามารถของพวกเขานั้นถูกพัฒนามาจากผู้สืบทอดในยุคแรก ซึ่งทำให้พวกเขามีพลังเวทย์มาก แต่มีความยากในการเลื่อนขึ้นเนื่องจากความสามารถของพวกเขานั้นหลากหลายเกินไป พวกเขาใช้ Orb ที่มือซ้าย และใช้ดาบที่มือขวา เพื่อการใช้เวทย์ที่รุนแรงบวกกับการโจมตีระยะใกล้ที่ดุดัน จุดอ่อนที่ร้ายแรงมาก นั้นคือความสามารถ Enchance Force ที่มีความเสี่ยงสูง พวกเขาให้ความสำคัญกับความสมดุลทางด้านร่างกาย และการประสานงาน ดังนั้นพวกเขาจึงใช้เกราะแบบ Battlesuit Set

ค่า stat ที่แนะนำ
Katana STR 4, INT 4, DEX 4
 

Cabal Online Fansite Copyright © 2008 Green Scrapbook Diary Designed by SimplyWP | Made free by Scrapbooking Software | Bloggerized by Ipiet Notez